Välkommen

22 oktober, 2013 Lämna en kommentar

Välkommen till hemsidan för muskelregistret NMiS Neuromuskulära sjukdomar i Sverige.

Det är nu aktuellt att vi ska byta så kallad huvudman för detta register.
Registret kommer att flyttas till Svenska Neuroregistret som dr Jan Hillert på
Karolinska universitetssjukhuset är registerhållare för. Datum för denna flytt är inte fastställd än men det bör bli under första halvan av 2018.

Har du som patient synpunkter/frågor på detta, hör av dig till Marie Lokander,
019-602 22 51.

Information angående Forskningsstudie Ataluren

Länk till Valideringshandboken

OBS! Inloggning för att registrera i NMiS görs via denna länk.

Denna sida är uppdaterad 2017-09-20

Muskel

Kategorier:Allmänt